seznam článků

Životní pojistky a daně od ledna 2015

Od 1.1.2015 vstupuje v platnost další změna zákona o dani z příjmu. Jak se dotkne Vaší životní pojistky?

Klienti, kteří budou chtít uplatňovat možnost daňového odpočtu pojistného zaplaceného na svoji životní pojistku budou muset od ledna příštího roku na základě novely zákona č.586/1992 Sb. splnit novou podmínku. Touto novinkou je požadavek, aby životní pojistka neumožňovala výběry nainvestovaných prostředků před 60.rokem věku pojištěného. Další podmínky, vč. trvání pojistné smlouvy minimálně 60 měsíců, zůstávají v platnosti.

Toto nové pravidlo je důvodem, proč nyní pojišťovny rozesílají všem svým klientům, jichž se změna týká, dodatky k pojistným smlouvám a nabízejí jim dvě varianty řešení:
1) Buď klient nebude nijak reagovat a pak bude zaslaný dodatek od 1.1.2015 platit a tím dojde k naplnění podmínek zákona o dani z příjmu, z pojistky nebude možné vybírat nainvestované prostředky a klient si může pojistné i nadále odečítat z daňového základu.
2) Nebo klient písemně pojišťovně sdělí, že s dodatkem nesouhlasí a pak může z pojistky i nadále vybírat nainvestované prostředky (při splnění dalších podmínek konkrétní pojišťovny), ale nemůže již zaplacené pojistné odečítat z daňového základu.

V tomto případě zcela ponechávám stranou, zda má klient v pojistce naivestováno dost prostředků, aby vlastně měl z čeho vybírat.

Uvedené pravidlo ovšem platí i pro případ, kdy se na platbě pojistného podílí zaměstnavatel. Ani v tomto případě nesmí pojistka umožňovat mimořádné výběry a zaměstnavatel potřebuje od zaměstnance předložit potvrzení pojišťovny, že v případě jeho životní pojistky je toto pravidlo splněno.

Zjednodušené shrnutí:
1) nevybírám = mohu odčítat z daní
2) vybírám = nemohu odčítat z daní

No a pro ty, kteří chtějí vybírat i odečítat z daňového základu je řešením mít dvě pojistky. Z jedné nebudou vybírat a budou ji odečítat z daňového základu a z druhé budou vybírat, ale z daňového základu ji neodečtou. To je ovšem velmi specifický případ, který má smysluplné využití např. v okamžiku rozvodu nebo pro některé OSVČ.

Rozhodně je třeba rychle zvážit, zda do konce roku nevybrat z pojistky maximum prostředků, protože jinak se k nim bez doplácení daní můžete dostat až za hodně dlouhou dobu.

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.