seznam článků

Jak vypovědět stavební spoření nezletilého?

Nový občanský zákoník ztížil cestu rodičům k penězům, které spořili na stavební spoření svých dětí. Je zcela správné chránit zájmy slabších tedy dětí, ale rozhodně tady došlo ke změně pravidel v průběhu již založeného spoření. Co tedy s tím?
V žádném případě se nevyhnete opatrovnickému soudu. Ikdyby se v rodině stalo nevím jaké neštěstí a skutečně rychle jste peníze potřebovali, vyjímka neexistuje.

 

Jako první podejte k příslušné stavební spořitelně výpověď stavebního spoření. Podepsaná musí být oběma zákonnými zástupci. Protože jednotlivé bankovní ústavy mají různá pravidla pro ověřování podpisů, doporučuji pro zjednodušení podpisy na výpovědi úředně ověřit. Výpověď odešlete do stavební spořitely, ať běží výpovědní lhůta.

 

V dalším kroku musíte k okresnímu/obvodnímu soudu podle místa trvalého bydliště nezletilého podat Návrh na souhlas soudu s právním jednáním nezletilého. Dnes již je na internetu poměrně dost vzorů těchto podání, osobně doporučuji využít vzor na webových stránkách konkrétní stavební spořitelny. K podání doložíte všechny potřebné přílohy, na které se podání odvolává. Jedná se zejména o smlouvu o stavebním spoření (v případě Modré pyramidy stavební spořitelny a.s. doporučuji přiložit i kopii návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření) a hlavně tu výpověď, kterou chcete soudem schválit. V praxi se mi už stalo, že soud chtěl doplnit i jednotlivé výpisy ze stavebního spoření. Proto je tam klidně přiložte hned. Doporučuji přidat i kopii rodného listu dítěte.

 

Klíčové je ovšem zdůvodnění celé žádosti. Peníze, které chcete ze stavebního spoření vybrat, musí jednoznačně sloužit ku prospěchu dítěte. A to pouze jeho samotného. Takže nelze za ně udělat rekonstrukci dětského pokoje, který dítě sdílí se svým sourozencem. Když koupíte nábytek do dětského pokuje, musí být opět výhradně dítěte - nemůže si do jeho skříně dávat oblečení sourozenec, ten musí mít svoji skříň (v rodinách teenagerů bude asi veselo). Nelze za ně zrekonstruovat dům, který je váš a ne výhradně dítěte atd. Ale na druhou stranu, peníze můžete použít na platbu školného.

 

Celý tento postup ovšem funguje pouze v rodinách, kde oba dva rodiče mají stejný názor. V okamžiku, kdy se nedohodnou, jak chtějí peníze pro dítě využít, je to neřešitelné. Tady zvažte, zda by dohoda nebyla rychlejší než čekat na plnoletost dítěte.

 

Na druhou stranu je tato zákonná úprava řešením pro případy, kdy jeden z rodičů platí dítěti stavební spoření a druhý ho chce vybrat často jen proto, aby toho prvního doslova naštval. Což je poměrně častý jev v českých rodinách :-(
Co se týče délky celého procesu – aktuální moje zkušenost z jara 2015 - u Okresního soudu pro Prahu-západ řeší tato podání během dvou měsíců.

 

A dobrá zpráva na konec: celý proces zvládnete bez využití služeb advokáta a tedy bez dalších nákladů.

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.