seznam článků

Názor finančního arbitra na postup při rušení životní pojistky

Mezi rozhodnutími finančního arbitra jsem narazila na zajímavý a častý problém, jak zrušit životní pojistku.

Jistý klient tvrdil, že vypověděl pojistku řádně a včas, jeho pojistitel (v tomto případě MetLife pojišťovna a.s.) měl jiný názor. Tvrdil, že výpověď je nejednoznačná a že v podstatě nevěděl, co klient chce.

Pozitivní výsledek:

Dle rozhodnutí finančního arbitra je výpověď „Žádám o zrušení výše uvedené pojistné smlouvy v nejbližším možném termínu“ dostatečná a zcela jednoznačně vyjadřuje cituji: „projev vůle Navrhovatele nebýt nadále smluvně vázán, a to v nejbližším možném termínu bez uvedení dalších podmínek“.

Negativní výsledek:

Finanční arbitr ale došel k názoru, že daná pojistná smlouva má roční pojistné období a běžné pojistné je placeno v měsíčních splátkách, tudíž vypovědět ji lze pouze 1x ročně.

Závěr:

Určitě je přesnější výpověď ve tvaru: „Vypovídám výše uvedenou pojistnou smlouvu v zákonném termínu 6 týdnů před koncem pojistného období, tedy ke dni xxxxxx“ a pozor na to, jak máte ve smlouvě definováno pojistné období. Pojistné období a frekvence splátek běžného pojistného jsou dvě různé věci.

Podrobnosti naleznete na http://www.finarbitr.cz - Nález ze dne 24.března 2015 vydaný pod evidenčním číslem FA/3154/2015 v řízení vedeném pod registračním číslem FA/ZP/497/2014 proti instituci MetLife pojišťovna a.s.

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.